Inclusie op de lange termijn in Nederland

VN-verdrag, inclusie, Nederland, ratificatie

Vandaag, 3 december, is het internationale dag van mensen met een handicap. Op deze kaart is te zien welke landen inmiddels het VN verdrag van rechten voor mensen met een handicap ondertekend en geratificeerd hebben. Deze landen zijn rood op de kaart. Nederland is geel. Onze regering heeft het verdrag wel ondertekend, maar nog niet geratificeerd. Met het verdrag verplichten overheden zich tot het wettelijk regelen van gelijkwaardigheid van mensen met een beperking. Ondertekenen heeft niet alleen gevolgen voor de overheid, maar voor de hele samenleving: onderwijs, zorg, arbeid, horeca. Niet doorzetten met ratificeren betekent bewust doorzetten van de exclusieve samenleving waarin mensen met een beperking niet gelijkwaardig behandeld hoeven te worden. Ik vind dat nogal wat voor een van de rijkste en beschaafdste landen van de wereld. Wat vind jij? Meer lezen over het verdrag kan hier. 

, , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *