Wat kan ik voor u doen?

Digitale toegankelijkheid

In Nederland heeft ruim twee miljoen mensen een verstandelijke, fysieke of meervoudige beperking (bron: handicap.nl). Volgens de Nederlandse wet moeten al uw diensten toegankelijk zijn voor iedereen. Niet alleen fysieke toegankelijkheid is belangrijk, bijvoorbeeld kan iedereen bij ons naar binnen? Maar juist digitale toegankelijkheid speelt een steeds grotere rol. In een inclusieve samenleving kan iedereen meedoen, ongeacht iemands beperking. 

“Inclusie is een toegankelijke website in begrijpelijke taal”

Door corona is digitale communicatie met klanten en patiënten vaker handig én een veilig alternatief voor een fysiek bezoek. Maar kan iedereen uw website bezoeken? En begrijpt iedereen uw boodschap? 

Inclusieve website

Een inclusieve website is een technisch toegankelijke website, geschreven in begrijpelijke taal. Iedereen, met of zonder beperking, kan de website bezoeken en uw boodschap begrijpen. 

 De techniek achter een toegankelijke website staat beschreven in de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).  De andere belangrijke norm voor toegankelijkheid is de taal waarin uw website is geschreven. Met begrijpelijke taal bereikt u iedereen.

Het gemeenschappelijke Europees referentiekader deelt elke taal in taalniveaus in. Taalniveau B1 is begrijpelijk Nederlands en dat is heel geschikt om te gebruiken op elke website. Voor iedereen leest B1 comfortabel, ongeacht opleidingsniveau. Ik kan uw website (her)schrijven in taalniveau B1. Samen met een technisch toegankelijke site krijgt u een inclusieve website die voor iedereen te bezoeken én te begrijpen is. En daarmee voldoet u ook aan de wet Gelijke Behandeling

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken: ikwileen@inclusievewebsite.nl 

"Het is vrij gemakkelijk om iets complex te maken maar het is een grote kunst om iets eenvoudig te houden."