Wat kan ik voor u doen?

Transitie in de zorg

Als zorgorganisatie zit u midden in grote veranderingen. Want mensen bepalen steeds meer zelf waar ze hun zorg inkopen. Zonder tussenkomst van huisarts, verzekeraar of gemeente. Patiënten en cliënten worden kritische zorgconsumenten. Er verandert veel in de financiering van de zorg: van AWBZ naar WLZ, WMO en Zorgverzekeringswet. Bovendien wordt er flink bezuinigd.

Dat heeft gevolgen voor de communicatie met uw doelgroep. Hoe spreekt u die op de juiste manier aan? Komt het verhaal dat u wil vertellen goed over? Welke communicatiemiddelen en (sociale) media zet u daarvoor in? En hoe doet u dat zonder grote budgetten? Daarover adviseer ik u graag.

Bottom-up

Organisaties zijn van oudsher top-down georganiseerd. De samenleving verandert echter. In plaats van in verticale zuilen waar de communicatie top-down gaat, leven, werken en communiceren mensen steeds meer in horizontale netwerken naast elkaar. Medewerkers werken in zelfsturende teams, die hun eigen verantwoordelijkheden dragen. Bovendien loopt werk en privé steeds meer door elkaar en verschuift de nadruk naar online aanwezigheid. De online identiteit van personen en organisaties wordt steeds belangrijker. Dat heeft consequenties voor de communicatiestrategie van uw organisatie. Uw cliënten, hun familie en uw medewerkers identificeren zich steeds meer met uw organisatie en willen zich ermee verbonden voelen, offline maar ook online. Mond-tot-mond-reclame is belangrijker geworden dan traditionele reclame. Mensen delen hun verwachtingen en ervaringen (positief en negatief) online en offline. Luister goed naar informatie die van onderaf komt, van cliënten, familie en medewerkers op de vloer. Deze bottom-up informatie is uw belangrijkste kwalitatieve managementinformatie voor de kwaliteit van uw dienstverlening.

Sparring partner voor uw communicatiestrategie

Met een aantal strategiesessies breng ik in kaart wie uw doelgroep is en hoe u die het beste bereikt. Ik help u om het verhaal van uw organisatie te formuleren en hoe u dat het beste kunt gaan communiceren met uw doelgroep. In een plan van aanpak krijgt u concrete adviezen over de manier waarop u de boodschap aan uw doelgroep aanpast. Wat zijn uw dromen voor uw organisatie?Dream